Ремонт Банка ДСК ЕАД Назад

Възложител: "БАНКА ДСК” ЕАД

Проектант: ЕТ "ИНТАРХ" - Здравка Щилянова

Местоположение: ул.Московска № 19, УПИ – V-11, кв.506, зона А-север, м.Центъра, гр.София

Срок на изпълнение: 10 месеца

РЗП: 4 308,40 м²

Описание на дейностите: реконструкция и ремонт на централно управление на БАНКА ДСК по всички части при изключително високи изисквания на интериорния проект; възстановяване фасада с архитектурни елементи

Акцент: извършване на фасадно възстановяване и вътрешно интериорно решение на сграда Паметник на културата

 

IMG_6067.jpg
IMG_7467-1.jpg
IMG_7474-1.jpg
IMG_7482-2.jpg
IMG_7486-1.jpg
IMG_7499-1.jpg
IMG_7500-1.jpg
IMG_7506-1.jpg
IMG_9009.jpg
IMG_9036.jpg
dsk_9004_2.jpg